Hlasování
6. schůze, 8. 10. 2002

Procedurální hlasování
1 - 15 (8. 10. 2002)

1. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
16 (8. 10. 2002)

2. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
17 - 23 (8. 10. 2002)

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení
24 (8. 10. 2002)

4. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení
25 - 27 (8. 10. 2002)

5. Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení
28 - 29 (8. 10. 2002)

6. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení
30 - 32 (8. 10. 2002)

Procedurální hlasování
33 (8. 10. 2002)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení
34 - 36 (8. 10. 2002)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení
37 - 39 (8. 10. 2002)


ISP (login)