Hlasování
6. schůze, 11. 10. 2002

Procedurální hlasování
115 (11. 10. 2002)

39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení
116 (11. 10. 2002)

54. Usnesení Poslanecké sněmovny k obsazení funkcí prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
117 (11. 10. 2002)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
118 (11. 10. 2002)

55. Návrh na stanovení platu a dalších požitků finančního arbitra a jeho zástupce
119 (11. 10. 2002)

56. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 /sněmovní tisk 2/
120 - 122 (11. 10. 2002)

Procedurální hlasování
123 - 125 (11. 10. 2002)

57. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 4/
126 (11. 10. 2002)

61. Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 6/
127 - 128 (11. 10. 2002)

Procedurální hlasování
129 (11. 10. 2002)

63. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 7/
130 - 131 (11. 10. 2002)

Procedurální hlasování
132 (11. 10. 2002)

66. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002 /sněmovní tisk 3/
133 (11. 10. 2002)

Procedurální hlasování
134 - 135 (11. 10. 2002)

67. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2001 /sněmovní tisk 13/
136 (11. 10. 2002)

68. Informace o zvýhodněném financování za rok 2001 /sněmovní tisk 14/
137 (11. 10. 2002)

69. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2001) /sněmovní tisk 15/
138 (11. 10. 2002)

Procedurální hlasování
139 (11. 10. 2002)

71. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001 /sněmovní tisk 37/
140 (11. 10. 2002)

73. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 /sněmovní tisk 64/
141 (11. 10. 2002)

74. Změna časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
142 (11. 10. 2002)


ISP (login)