Hlasování
27. schůze, 17. 2. 2004

Procedurální hlasování
122 - 124 (17. 2. 2004)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 274/ - druhé čtení
125 - 129 (17. 2. 2004)

46. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 201/ - druhé čtení
130 - 131 (17. 2. 2004)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu /sněmovní tisk 202/ - druhé čtení
132 (17. 2. 2004)

24. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - druhé čtení
133 (17. 2. 2004)


ISP (login)