Hlasování
18. schůze, 26. 6. 2003

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
71 - 72 (26. 6. 2003)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 342/ - prvé čtení
73 - 75 (26. 6. 2003)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 343/ - prvé čtení
76 (26. 6. 2003)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení
77 - 78 (26. 6. 2003)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení
79 (26. 6. 2003)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení
80 - 81 (26. 6. 2003)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
82 (26. 6. 2003)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
83 - 86 (26. 6. 2003)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení
87 - 88 (26. 6. 2003)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb. /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení
89 - 90 (26. 6. 2003)

87. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
91 - 101 (26. 6. 2003)

89. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
102 (26. 6. 2003)

88. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
103 (26. 6. 2003)

90. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
104 (26. 6. 2003)

95. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human
105 - 114 (26. 6. 2003)

49. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení
115 (26. 6. 2003)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení
116 - 122 (26. 6. 2003)


ISP (login)