Hlasování
10. schůze, 6. 3. 2003

Procedurální hlasování
408 (6. 3. 2003)

153. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - třetí čtení
409 (6. 3. 2003)

154. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 170/ - třetí čtení
410 (6. 3. 2003)

131. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2003
411 - 412 (6. 3. 2003)

132. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998, 1999, 2000 a 2001
413 (6. 3. 2003)

134. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/
414 (6. 3. 2003)

135. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 141/
415 (6. 3. 2003)

136. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 146/
416 (6. 3. 2003)

137. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích SFOR a KFOR za období leden - červen 2002 /sněmovní tisk 149/
417 (6. 3. 2003)

138. Informace o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda /sněmovní tisk 166/
418 (6. 3. 2003)

139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003 /sněmovní tisk 167/
419 (6. 3. 2003)

140. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002 /sněmovní tisk 168/
420 (6. 3. 2003)

141. Informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna od 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2002 Sb. /sněmovní tisk 178/
421 - 422 (6. 3. 2003)

143. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2002 /sněmovní tisk 194/
423 (6. 3. 2003)


ISP (login)