Hlasování poslankyně
Ing. Ludmila Brynychová
42. schůze, 1. 4. 2005

Procedurální hlasování
174 (1. 4. 2005)


ISP (login)