Hlasování poslankyně
Ing. Ludmila Brynychová
3. schůze, 8. 8. 2002

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
49 (8. 8. 2002)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění možné korupce při zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničních věcí v letech 1996-2002
50 - 55 (8. 8. 2002)

9. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002
56 (8. 8. 2002)

10. Návrh na pověření orgánu Poslanecké sněmovny ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
57 (8. 8. 2002)

11. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání
58 (8. 8. 2002)

12. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
59 (8. 8. 2002)

13. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení
60 - 61 (8. 8. 2002)

14. Návrh na změnu ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
62 - 66 (8. 8. 2002)

Procedurální hlasování
67 - 68 (8. 8. 2002)

Mohlo by vás zajímatISP (login)