Hlasování poslankyně
Ing. Ludmila Brynychová
25. schůze, 9. 12. 2003

Procedurální hlasování
1 - 10 (9. 12. 2003)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení
11 (9. 12. 2003)

4. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - druhé čtení
12 (9. 12. 2003)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)