Hlasování poslankyně
Ing. Ludmila Brynychová
2. schůze, 18. 7. 2002

23. Návrh na volbu člena ústavně právního výboru
33 (18. 7. 2002)

11. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
34 - 45 (18. 7. 2002)

12. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
46 - 49 (18. 7. 2002)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
50 - 57 (18. 7. 2002)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
58 - 62 (18. 7. 2002)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství
63 - 69 (18. 7. 2002)

Procedurální hlasování
70 - 72 (18. 7. 2002)

17. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
73 (18. 7. 2002)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)