Hlasování poslankyně
Ing. Ludmila Brynychová
2. schůze, 16. 7. 2002

Procedurální hlasování
1 - 4 (16. 7. 2002)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
5 - 17 (16. 7. 2002)

Procedurální hlasování
18 - 20 (16. 7. 2002)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období)
21 - 22 (16. 7. 2002)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
23 - 28 (16. 7. 2002)

5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby
29 (16. 7. 2002)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby
30 (16. 7. 2002)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby
31 (16. 7. 2002)

8. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
32 (16. 7. 2002)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)