Hlasování poslankyně
Ing. Ludmila Brynychová
1. schůze

Procedurální hlasování
3, 14, 19 - 20, 32 (11. 7. 2002)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
1 (9. 7. 2002)

4. Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru
2 (9. 7. 2002)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
4 (11. 7. 2002)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
5 (11. 7. 2002)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
6 - 13 (11. 7. 2002)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny
15 - 18 (11. 7. 2002)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
21 (11. 7. 2002)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
22 - 23 (11. 7. 2002)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
24 - 28 (11. 7. 2002)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
29 - 31 (11. 7. 2002)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a návrh prvního bodu pořadu
33 (11. 7. 2002)


ISP (login)