Hlasování poslance
RNDr. Petr Nečas
5. schůze, 12. 9. 2002

Procedurální hlasování
1 - 4 (12. 9. 2002)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - zkrácené jednání
5 - 15 (12. 9. 2002)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - zkrácené jednání
16 - 25 (12. 9. 2002)

3. Vládní návrh zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání
26 - 31 (12. 9. 2002)

4. Návrh na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 42/
32 - 34 (12. 9. 2002)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - zkrácené jednání
35 - 37 (12. 9. 2002)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)