Sněmovní tisk 968
Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2019, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019 a Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2020

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, boj proti zločinnosti, extremismus, rasová diskriminace, rasový konflikt, xenofobieISP (login)