Sněmovní tisk 966
Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

Autor: ÚVOP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 4. 2013 jako tisk 966/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2013 (usnesení č. 367).

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 29. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Ústavně právní výbor projednal zprávu a vydal 10. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 966/2 (bere na vědomí).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ombudsman
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (login)