Sněmovní tisk 90
Návrh novely trestního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 1996.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 6. 11. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 11. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona v podrobné rozpravě 25. 3. 1997 na 10. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 270).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 90/3, který byl rozeslán 15. 5. 1997 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 364).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/47, dokument 1997/47/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 1997 a přijal usnesení č. 1997/42, které bylo rozdáno jako tisk 1997/47/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/20, které bylo rozdáno jako tisk 1997/47/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/90).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1997.

Zákon vyhlášen 10. 7. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 150/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, odvolání, trestní právo, trestní řízení, vydání, zkrácené řízeníISP (login)