Sněmovní tisk 575
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

Stav projednávání ke dni: 21. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5165Jaroslav Kytýr17389-26311.docx (12 KB)6. 5. 2020 v 07:43:09
5166Jaroslav Kytýr17390-26312.docx (18 KB)6. 5. 2020 v 07:44:17
5413Věra Kovářová17637-26707.doc (115 KB)28. 5. 2020 v 14:46:58


Související tisk: 576 (Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, internet, legislativa, úřední list, územní samosprávaISP (login)