Sněmovní tisk 562
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 562/0 dne 25. 7. 2008.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Josef Čerňanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 35)

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 924).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 562/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 562/2, který byl rozeslán 5. 2. 2009 v 15:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 325, usnesení č. 1059).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 2. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 36, dokument 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 36/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2009 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 110).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 96/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)