Sněmovní tisk 480
Novela z. o hnojivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 480/0 dne 9. 4. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 740).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 480/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 480/2, který byl rozeslán 23. 10. 2008 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 934).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 348, dokument 348/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 348/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 56).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 8. 1. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 3 pod číslem 9/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Hnojiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: hnojiva, organická hnojiva, označení výrobku, půdní analýza, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)