Sněmovní tisk 345
Novela zákona o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 345/0 dne 6. 11. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 11. 2007 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 510).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 345/2, který byl rozeslán 5. 12. 2007 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 309, usnesení č. 571).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 161, dokument 161/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vítězslav Vavroušek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 161/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 289).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 28/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Péče o zdraví, Záchranářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: letecká doprava, první pomoc, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)