Sněmovní tisk 287
Novela veterinárního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 12. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bohatec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 448).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 287/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 287/2, který byl rozeslán 12. 3. 2008 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 110, usnesení č. 701).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 226, dokument 226/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2008 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 226/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 386).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2008.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 182/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Veterinářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, přibližování legislativy, veterinární inspekce, veterinární legislativa, veterinární medicína, zdraví zvířat, zdravotnická legislativa, živočišný produkt

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)