Sněmovní tisk 281
Novela zákona o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 3. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Jan Morava a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 490).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 281/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 659).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Zlatuška).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 328).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 124/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rejstřík trestů

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, fyzická osoba, informační systém, pořizování dat, správní řízení, trestní rejstřík, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (65)ISP (login)