Sněmovní tisk 277
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 277/0 dne 21. 8. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Vlastimil Aubrecht a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 446).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 277/2, který byl rozeslán 28. 11. 2007 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 314, usnesení č. 573).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 166, dokument 166/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 166/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 277).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 34/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: dopravce, místní orgány státní správy, nakládání s odpadem, odpad, přeprava nebezpečného nákladu, přeshraniční doprava, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)