Sněmovní tisk 213
Novela zákona o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 14. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2007 (usnesení č. 125). Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 347).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 213/3, který byl rozeslán 19. 10. 2007 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 117, usnesení č. 436).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 129, dokument 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 129/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 119 pod číslem 393/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ekologická nálepka, ekologická norma, elektrický spotřebič pro domácnost, hospodaření se zdroji, obnovitelná energie, označení výrobku, úspora energie, využití energie, značka kvality ES

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)