Sněmovní tisk 20
Novela zákona o hospodaření energií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Exner, Miroslav Opálka, Marta Bayerová) předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Exner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 20/0 dne 17. 8. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 21. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2006 jako tisk 20/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: Ing. Karel Korytář a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2006 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 48).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 20/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 20/3, který byl rozeslán 31. 10. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 201, usnesení č. 99).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 396, dokument 396/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 11. 2006 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 396/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2006 a přijal usnesení č. 398, které bylo rozdáno jako tisk 396/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2006 na 1. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 23).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 574/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, hospodaření se zdroji, rozvod elektřiny, rozvod vody, tepelná energie, tepelná izolace, úspora energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)