Sněmovní tisk 168
Novela z. o vinohradnictví a vinařství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 15. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 4. 2007 jako tisk 168/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Zdeněk Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 276).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 168/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 168/3, který byl rozeslán 6. 6. 2008 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 827).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 277, dokument 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 300, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 466).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 311/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vinohradnictví a vinařství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: půjčka, subvence na úhradu úroků, vinice, víno, vinohradnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)