Sněmovní tisk 160
Novela zákona o hlavním městě Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 27. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 2. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2007 jako tisk 160/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 4. 2007 (usnesení č. 100). Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 281).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 160/3, který byl rozeslán 19. 10. 2007 v 13:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 385, usnesení č. 483).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Pelc).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 12. 2007 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 247).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2007 poslancům jako tisk 160/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2007 poslancům jako tisk 160/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 43, usnesení č. 582).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 29. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 66/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Hlavní město Praha, Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad z domácností, Praha, správní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)