Sněmovní tisk 128
Novela zákona o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 128/0 dne 4. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 202).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2007 na 14. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 305).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 60, dokument 60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 60/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 146).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 179/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Rejstřík trestů, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní rejstřík, výměna informací, zpřístupňování informací, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)