Sněmovní tisk 1119
Novela z. o vlastnictví bytů - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1118 (Vl.n.z. o vlastnictví bytů).


Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Prostory nebytové, Vztahy vlastnické, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, převod vlastnictví, spoluvlastnictví, vlastnictví

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)