Sněmovní tisk 1006
Novela z. o základních registrech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Krupka, Tom Zajíček, Jiří Petrů, Vladimír Koníček) předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Krupka J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1006/0 dne 22. 12. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2010 jako tisk 1006/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2010 (usnesení č. 465). Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 2. 2010 na 69. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1581). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 2. 2010 na 69. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1581).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 2. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 224, dokument 224/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 2. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 3. 2010 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 16. 3. 2010 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 224/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 401).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2010.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 100/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa státní, Subjekty podnikatelské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, informační systém, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)