Sněmovní tisk 97
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 15. 12. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
    Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Marie Jílková a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 9)

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 6. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: bydlení, rodinné přídavky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)