Sněmovní tisk 39
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Stav projednávání ke dni: 24. května 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 6. 2021. Návrh zákona rozeslán dne 15. 6. 2021 senátorům jako tisk 111/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 111/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 111/2 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 111/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 272).
  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 324).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Hilšer M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 39/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0039.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 39/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 25. schůze (od 31. května 2022), zařazeno na pořad 20. schůze (od 3. května 2022).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (10)

Deskriptory EUROVOCu: diplomatické zastoupení, hlasovací lístek, hlasování, korespondenční hlasování, parlamentní volby, pracovník v zahraničí, prezidentské volby, sčítání hlasů

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)