Sněmovní tisk 3
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 3/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 3. 3. 2022 na 9. schůzi, projednávání bylo přerušeno. Zpravodajem 24. 3. 2022 určen jiný poslanec (usnesení č. 178).

  Projednávání pokračovalo 24. 3. 2022 na 16. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 69, usnesení č. 178).Deskriptory EUROVOCu: bydlení, chudoba, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, poptávka po zaměstnání, práce na černo, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální pomoc, veřejná instituce, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)