Sněmovní tisk 15
Novela z. - autorský zákon

Stav projednávání ke dni: 25. května 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomio Okamura, Radim Fiala, Radek Koten, Oldřich Černý, Jan Hrnčíř, Iveta Štefanová, Marie Pošarová, Vladimíra Lesenská, Jaroslav Bašta, Radek Rozvoral) předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Koten R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 25. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 12. 2021 jako tisk 15/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 9. 1. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 25. schůze (od 31. května 2022).Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, duševní vlastnictví, poskytování služeb, rozhlasové vysílání, televize, typ podniku

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)