Sněmovní tisk 110
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 25. května 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jakub Michálek, Věra Kovářová, Marek Výborný, Marek Benda, Jan Jakob) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 110/0 dne 20. 12. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0110.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2022 jako tisk 110/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 1. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 25. schůze (od 31. května 2022), zařazeno na pořad 20. schůze (od 3. května 2022).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
761Iveta Štefanová22017-34187.docx (29 KB) 3. 5. 2022 v 15:14:12


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, střet zájmů, televize, veřejná funkce, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)