Sněmovní tisk 973
Ženevský akt Lisabonské doh.o označeních původu a zem.označ.

Stav projednávání ke dni: 4. srpna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 973/0 dne 18. 8. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 3. 2021 na 87. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1573).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 973/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Další projednávání možné od 11. 4. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 112. schůze (od 15. července 2021), zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 8. 2020 jako senátní tisk 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 68).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, osvědčení o původu, původní výrobek, ratifikace dohodyISP (login)