Sněmovní tisk 903
Novela z. o bankách - EU

Stav projednávání ke dni: 29. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 903/0 dne 22. 6. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 3. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, hypoteční banka, kapitálový trh, spořitelna, spotřební úvěr, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
21/1992novelizujeZákon o bankách903/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance903/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.903/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením903/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů903/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu903/0
277/2013novelizujeZákon o směnárenské činnosti903/0
257/2016novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru903/0
300/2016novelizujeZákon o centrální evidenci účtů903/0
370/2017novelizujeZákon o platebním styku903/0


ISP (login)