Sněmovní tisk 882
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 22. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 5. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0882.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 30. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2020 jako tisk 882/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 7. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, sociální příspěvek, životní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)