Sněmovní tisk 876
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2021 a 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 5. 2020 jako tisk 876/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 27. 5. 2020 (usnesení č. 292). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 876/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 256, usnesení č. 1251).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 26. 5. 2020 jako senátní tisk 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 6. 2020 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 265/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 459).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)