Sněmovní tisk 859
Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii onem. COVID-19

Stav projednávání ke dni: 24. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5216Marek Výborný17440-26417.docx (17 KB)12. 5. 2020 v 08:49:40
5287Vojtěch Pikal17511-26526.docx (14 KB)19. 5. 2020 v 00:32:02
5288Vojtěch Pikal17512-26527.docx (165 KB)19. 5. 2020 v 00:36:12
5595Petr Třešňák17819-26946.docx (293 KB)10. 6. 2020 v 11:37:24


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, ochranné zařízení, zdraví veřejnosti, zdravotní politika, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
133/2020novelizujeZákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020859/0
161/2020novelizujeZákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů859/0
191/2020novelizujeZákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu859/0
209/2020novelizujeZákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty859/0
210/2020novelizujeZákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání859/0


ISP (login)