Sněmovní tisk 839
Vl.n.z. ke zmírnění dopadů epidemie v oblasti sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 5. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 253, dokument 253/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 5. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 5. 2020 a přijal usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako tisk 253/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 5. 2020 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 253/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 2020 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 400).
  Návrh projednán dne 13. 5. 2020 na 22. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 401).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2020.
  Prezident zákon podepsal 15. 5. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2020.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 249/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5103Tereza Hyťhová17327-26220.docx (22 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 1. 5. 2020 v 13:41:31
5111Milan Hnilička17335-26237.docx (45 KB) / PDF (306 KB, 2 strany) 4. 5. 2020 v 09:18:37
5130Tereza Hyťhová17354-26263.docx (21 KB) / PDF (217 KB, 3 strany) 5. 5. 2020 v 10:58:18


Deskriptory EUROVOCu: profesionální sport, sport, sportovní organizace, státní podporaISP (login)