Sněmovní tisk 820
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na cestov. ruch

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 820/0 dne 6. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 46).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Adam Kalous a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 223, usnesení č. 1069).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 242, dokument 242/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 242/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 242/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 350).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 185/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4862Jiří Strýček17086-25861.docx (14 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 20:30:33
4866Dominik Feri17090-25867.docx (19 KB) / PDF (255 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 09:22:50
4868Adam Kalous17092-25870.docx (13 KB) / PDF (174 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 09:57:41


Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, odškodnění, ochranná podmínka, organizovaná cesta, skupinová cestaISP (login)