Sněmovní tisk 815
Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 815/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5606.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1058).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 234, dokument 234/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 234/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 234/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 348).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 815/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2020 poslancům jako tisk 815/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1085).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 24. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 209/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4715Lucie Šafránková16939-25694.docx (18 KB)3. 4. 2020 v 16:57:18
4726Věra Kovářová16950-25710.docx (26 KB)6. 4. 2020 v 09:47:10
4731Olga Richterová16955-25715.docx (14 KB)6. 4. 2020 v 12:04:25
4740Olga Richterová16964-25725.docx (20 KB)6. 4. 2020 v 15:10:48
4741Olga Richterová16965-25726.docx (15 KB)6. 4. 2020 v 15:13:09
4745Martin Kupka16969-25730.docx (52 KB)6. 4. 2020 v 15:51:44
4747Martin Kupka16971-25731.docx (32 KB)6. 4. 2020 v 16:01:32
4748Milan Pour16972-25732.docx (15 KB)6. 4. 2020 v 16:16:20
4760Petr Dolínek16984-25748.docx (36 KB)6. 4. 2020 v 18:37:12
4762Petr Dolínek16986-25750.docx (25 KB)6. 4. 2020 v 18:38:44
4801Marian Jurečka17025-25793.doc (43 KB)7. 4. 2020 v 08:57:02
4807Jan Bartošek17031-25799.docx (19 KB)7. 4. 2020 v 09:23:15
4811Vojtěch Munzar17035-25803.docx (39 KB)7. 4. 2020 v 09:34:15
4828Dominik Feri17052-25820.docx (24 KB)7. 4. 2020 v 11:09:45
4850Helena Válková17074-25847.docx (16 KB)7. 4. 2020 v 16:21:47
4851Martin Kupka17075-25848.docx (17 KB)7. 4. 2020 v 17:08:01
4852Martin Kupka17076-25849.docx (17 KB)7. 4. 2020 v 17:08:18
4853Martin Kupka17077-25850.docx (22 KB)7. 4. 2020 v 17:08:37
4854Martin Kupka17078-25851.docx (17 KB)7. 4. 2020 v 17:11:47
4855Martin Kupka17079-25852.docx (21 KB)7. 4. 2020 v 17:12:07
4856Martin Kupka17080-25853.docx (17 KB)7. 4. 2020 v 17:12:59
4857Martin Kupka17081-25854.docx (23 KB)7. 4. 2020 v 17:13:25
4874Dominik Feri17098-25875.docx (18 KB)8. 4. 2020 v 13:52:30
4882Leo Luzar17106-25886.docx (16 KB)8. 4. 2020 v 19:33:56
4883Olga Richterová17107-25887.docx (14 KB)8. 4. 2020 v 19:55:05


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, hypotekární úvěr, pronájem nemovitostiISP (login)