Sněmovní tisk 814
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 814/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 164, usnesení č. 1057).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 235, dokument 235/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 235/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 235/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 349).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 189/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4734Monika Červíčková16958-25718.docx (19 KB) / PDF (229 KB, 4 strany) 6. 4. 2020 v 12:17:52
4870Jakub Michálek17094-25871.docx (7 KB) / PDF (249 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 09:57:55


Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, elektronický obchod, hotelový průmysl, politika cestovního ruchu

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)