Sněmovní tisk 813
Vl.n.z.o opatřeních v obl.splácení úvěrů v souv.s pandemií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 813/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 813/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 7. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5607.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 1024).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 229, dokument 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 229/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 229/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 352).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 177/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4732Barbora Kořanová16956-25716.docx (16 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 6. 4. 2020 v 12:09:08
4751Pavel Juříček16975-25735.docx (27 KB) / PDF (275 KB, 3 strany)
16975-25736.docx (27 KB) / PDF (244 KB, 3 strany)
16975-25737.docx (26 KB) / PDF (238 KB, 3 strany)
 6. 4. 2020 v 17:48:34
4781Věra Kovářová17005-25774.doc (64 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 06:40:34
4785Pavel Juříček17009-25777.docx (27 KB) / PDF (275 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:24:44
4786Pavel Juříček17010-25778.docx (27 KB) / PDF (244 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:26:30
4787Pavel Juříček17011-25779.docx (26 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:27:36
4800Marian Jurečka17024-25792.docx (32 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 7. 4. 2020 v 08:55:23
4809Jan Bartošek17033-25800.docx (20 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 09:25:49
4835Jan Bartošek17059-25827.docx (20 KB) / PDF (201 KB, 1 strana) 7. 4. 2020 v 13:06:14


Deskriptory EUROVOCu: hypotekární úvěr, koupě na splátky, ochranná podmínka, platební lhůta, půjčka, spotřební úvěr, úvěrISP (login)