Sněmovní tisk 811
Novela z. o spotřebitelském úvěru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 2. 4. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 811/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 8. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5609.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 1037).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 4. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 237, dokument 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 4. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 4. 2020 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 237/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 4. 2020 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 355).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 186/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4812Pavel Juříček17036-25804.docx (17 KB) / PDF (216 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 09:52:50


Deskriptory EUROVOCu: dluh, koupě na splátky, spotřebitel, spotřební úvěr, úrok

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)