Sněmovní tisk 790
Novela z. o Vojenské policii - EU

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 790/0 dne 24. 3. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bartošek a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

Další projednávání možné od 4. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, polovojenské síly, vojenský personál

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)790/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)790/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů790/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)790/0
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky790/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů790/0
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)790/0
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich790/0
65/2017novelizujeZákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek790/0


ISP (login)