Sněmovní tisk 784
Vl.n.z. o některých opat.v souv. s epidemií v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 19. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 784/0 dne 19. 3. 2020.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5600.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 47, usnesení č. 1003).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 3. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 216, dokument 216/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 216/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 3. 2020 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 216/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2020 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 334).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 133/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4592Lucie Šafránková16816-25480.docx (20 KB)20. 3. 2020 v 17:17:42
4594Marian Jurečka16818-25484.docx (19 KB)23. 3. 2020 v 10:07:56
4595Marian Jurečka16819-25485.docx (18 KB)23. 3. 2020 v 10:11:20
4596Marian Jurečka16820-25486.docx (19 KB)23. 3. 2020 v 10:12:30
4597Marian Jurečka16821-25487.docx (34 KB)23. 3. 2020 v 10:13:31
4598Marian Jurečka16822-25488.docx (22 KB)23. 3. 2020 v 10:14:29
4599Marian Jurečka16823-25489.docx (20 KB)23. 3. 2020 v 10:15:21
4600Marian Jurečka16824-25490.docx (20 KB)23. 3. 2020 v 10:16:24
4601Marian Jurečka16825-25491.docx (18 KB)23. 3. 2020 v 10:17:19
4603Jana Pastuchová16827-25495.docx (14 KB)23. 3. 2020 v 11:58:38
4604Roman Sklenák16828-25497.docx (12 KB)23. 3. 2020 v 17:51:09
4607Olga Richterová16831-25503.docx (14 KB)23. 3. 2020 v 19:19:34
4608Olga Richterová16832-25504.docx (23 KB)23. 3. 2020 v 19:20:49
4609Olga Richterová16833-25506.docx (19 KB)23. 3. 2020 v 19:41:19
4610Olga Richterová16834-25507.docx (13 KB)23. 3. 2020 v 19:42:25
4611Olga Richterová16835-25508.docx (18 KB)23. 3. 2020 v 19:43:16
4617Jan Bauer16841-25524.docx (17 KB)24. 3. 2020 v 08:04:54
4628Markéta Pekarová Adamová16852-25542.docx (22 KB)
16852-25543.docx (22 KB)
24. 3. 2020 v 10:35:50
4629Markéta Pekarová Adamová16853-25544.docx (22 KB)24. 3. 2020 v 10:43:22
4631Marian Jurečka16855-25546.docx (18 KB)24. 3. 2020 v 11:03:29
4632Marian Jurečka16856-25547.docx (18 KB)24. 3. 2020 v 11:04:32
4648Lukáš Kolářík16872-25564.docx (7 KB)24. 3. 2020 v 12:28:04
4649Lukáš Kolářík16873-25565.docx (14 KB)24. 3. 2020 v 14:27:17


Deskriptory EUROVOCu: dítě, domácí péče, mateřská škola, příspěvek na péči, sociální dávky, sociální zabezpečení, základní vzděláníISP (login)