Sněmovní tisk 782
Návrh na prodloužení působení Britského vojenského týmu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 3. 2020 jako tisk 782/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 782/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 247, usnesení č. 1247).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 19. 3. 2020 jako senátní tisk 215/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 4. 2020 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 215/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 458).Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, Spojené království, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenský výcvik, vojska v zahraničíISP (login)