Sněmovní tisk 766
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Stav projednávání ke dni: 19. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 27. 2. 2020.
Zástupce navrhovatele: Netolický M., Línek R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 766/0 dne 2. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0766.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 31. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 3. 2020 jako tisk 766/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, daňový systém, přerozdělování příjmů, regionální finance, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)