Sněmovní tisk 736
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Dominik Feri, Miroslav Kalousek, Helena Langšádlová, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 736/0 dne 30. 1. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0736.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 26. 2. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 2. 2020 jako tisk 736/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, seznam, správní dohled, výkon rozhodnutí, výkonný orgán

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád736/0


ISP (login)